Điều khoản sử dụng Website

Dưới đây là các điều khoản sử dụng trang web của daunhottoanquoc.com, sử dụng web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này.

 • Các nội dung thông tin được đăng tải trên daunhottoanquoc.com có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và có hiệu lực ngay mà không cần thông báo.
 • Các thông tin từ website daunhottoanquoc.com chỉ mang tính chất tham khảo, không tạo ra mối liên hệ tư vấn giữa công ty – khách hàng. Bạn cần liên hệ để được cung cấp dịch vụ tư vấn chi tiết cho trường hợp cụ thể của mình.
 • Các nội dung tại daunhottoanquoc.com (bao ngoài nhưng không giới hạn bởi các nội dung nhãn hiệu, logo, hình ảnh, bài viết) là tài sản của daunhottoanquoc.com và/ hoặc được sự cho phép sử dụng của các bên khác. Do đó, bạn không được sử dụng trái phép hoặc khi chưa có sự đồng ý chính thức từ phía daunhottoanquoc.com.
 • Các liên kết của bên thứ ba từ daunhottoanquoc.com được thực hiện khi được sự cho phép của bạn. Do đó, người dùng là người chịu trách nhiệm với các rủi ro khi tiến hành các kết nối này.
 • Những phần mềm, chương trình hỗ trợ website daunhottoanquoc.com hoạt động được cung cấp bởi các bên thứ ba, daunhottoanquoc.com không phải là người tạo ra. Do đó, daunhottoanquoc.com không chịu trách nhiệm đối với những rủi ro xảy ra với người dùng từ việc sử dụng các phần mềm, chương trình này.
 • daunhottoanquoc.com không đảm bảo tính chính xác và tin cậy của các thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ đến từ bên thứ ba được tìm thấy trên website của daunhottoanquoc.com hoặc trên website được liên kết. Trong mọi trường hợp, daunhottoanquoc.com sẽ không chịu trách nhiệm về các rủi ro hoặc tổn thất do bạn làm theo hoặc sử dụng thông tin, sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba này. Bạn là người có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và tin cậy của những thông tin, sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba được tìm thấy daunhottoanquoc.com hoặc được tìm thấy thông qua daunhottoanquoc.com. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong trường hợp cần thiết.
 • Các nội dung được công bố trên daunhottoanquoc.com có thể là nội dung đã hoàn thành hoặc cũng có thể là nội dung đang cập nhật. Do đó, daunhottoanquoc.com không đảm bảo là tất cả các nội dung được công bố là hoàn toàn chính xác và không bao gồm các lỗi đánh máy. daunhottoanquoc.com không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung, trong trường hợp đã cập nhật thì cũng không có nghĩa vụ phải thông báo trước và sau khi cập nhật.
 • daunhottoanquoc.com không thể và không đảm bảo quyền truy cập vào website một cách liên tục và an toàn. daunhottoanquoc.com không chịu trách nhiệm về các thiệt hại xảy ra từ hoặc liên quan đến việc sử dụng website gián đoạn, không thể sử dụng website hoặc nguy cơ vi-rút ảnh hưởng đến thiết bị của bạn.
 • daunhottoanquoc.com không chịu trách nhiệm về các hành động hoặc không hành động của bên thứ ba cung cấp cung cấp dịch vụ cho bạn mặc dù bên thứ ba và daunhottoanquoc.com có hoặc không có ràng buộc liên quan đến dịch vụ này.
 • Bạn có nghĩa vụ kiểm soát mật khẩu vào tài khoản của bạn trên website daunhottoanquoc.com và chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xảy ra liên quan đến tài khoản của bạn. Trong trường hợp phát hiện việc sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình, bạn cần thông báo ngay cho daunhottoanquoc.com. daunhottoanquoc.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất xảy ra liên quan đến nghĩa vụ bảo mật tài khoản.
 • Bạn có thể bị chấm dứt quyền truy cập vào website mà không cần thông báo. Điều này có thể ảnh hưởng đến các thông tin liên quan đến tài khoản của ban tại website.
 • Nếu trường hợp phát sinh tranh chấp từ việc sử dụng website daunhottoanquoc.com, bạn đồng ý rằng trước hết sẽ thông báo đầy đủ vấn đề của bạn với daunhottoanquoc.com và thương lượng giải quyết tranh chấp này một cách thiện chí. Trong đó, tất cả đều phải tuân theo pháp luật Việt Nam.
 • Thỏa thuận sử dụng website daunhottoanquoc.com được dựa vào các điều khoản này, đồng thời các điều khoản này cũng sẽ thay thế cho những trao đổi, liên hệ trước đây giữa bạn và daunhottoanquoc.com. Nếu có bất cứ điều khoản nào không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó được lược bỏ ở mức tối thiểu, các điều khoản khác vẫn có hiệu lực đối với các bên.
 • Trong trường hợp bạn vi phạm các điều khoản này hoặc theo quyết định riêng của chúng tôi rằng bạn có hành vi ảnh hưởng hoặc hướng đến khách hàng của chúng tôi một cách tiêu cực bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như quấy rối, thô lỗ, gây thiệt hại cho daunhottoanquoc.com thì chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng website daunhottoanquoc.com của bạn. Việc chấm dứt sử dụng này có thể là chấm dứt một phần hoặc toàn bộ mà không phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn và bạn là người phải chịu rủi ro xảy ra đối với việc chấm dứt sử dụng này.

Bằng việc tiếp tục sử dụng website của chúng tôi, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn là người dùng từ đủ 18 tuổi trở lên.